Informasjonsmøte for berørte grunneiere.

Tirsdag 5. april 2022 ble det ved Stiklestad nasjonale Kultursenter (SNK) arrangert informasjons- og dialogmøte med berørte grunneiere fra Volhaugen. Målet med møtet var å informere om arrangementet, og også samtidig starte en tidlig dialog med grunneierne, slik at eventuelle innspill fra dem kan tas hensyn til. En håndfull grunneiere kom, og mange viktige innspill diskutert. Det var også på forhånd av møtet kommet noen innspill fra grunneiere som ikke kunne komme på selve møtet, og det er så klart mulig å ta kontakt med NM-komiteen ved senere anledning, dersom det skulle være behov.

Leder i NM-Komiteen, Inge Hafstad, presenterte planene for NM i 2024.