Fra venstre Lars Grindberg, Trond Sturla Rånes, Per Grande, Ole Martin Frøseth, Mari Karoline Frøseth og Inge Hafstad utgjør hovedkomitéen for NM-uka i orientering. FOTO: EIRIK REINAAS BJØRSHOL

Hovedkomité, løypeleggere og TD’er er godt i rute til høstens arrangement.

Denne uka hadde vi møte sammen, hvor også NOF’s representant Jan Arild Johansen var med, og det ble diskutert og avklart forskjellige løypetraseer, arenakart med mer.

Vi hadde samtidig invitert lokale aviser til å få en pressebrief om arrangementet og prosessen frem til 5.-8. september.

innherreds innlegg kan leses her (pluss-sak)