Fortrening NM

Det er lagt opp 6 ulike løyper med mulighet for fortrening i NM-likt terreng. Løypene er også noe rettet mot de ulike distansene dere møter i NM. Kartene er lagt ut i PDF-format og printes selv. Løypene er også lagt ut i livelox, så gjerne legg inn GPS-sporet deres i etterkant.
Livelox Treningspakke 1
Livelox Treningspakke 2
Livelox Treningspakke 3
Postene er markert i terrenget med 15×15 cm plastplater merket med kode og NM-logo (se bilde)

Betaling
50,- pr trening pr person
150,- for alle treninger pr person
Vippes til nr: 859860 
Eller bankkonto: 4440 31 12000. Merk innbetaling med «NM Trening navn/klubb og antall personer»
Ved behov for faktura, ta kontakt med kamelbye@msn.com

Trening 1 Auglamarka, Volhaugen:

På denne økta møter dere terreng som ligner mye på langdistansen. Her er det store trøndermyrer iblandet glissen furuskog, men også større granskog samt en del skråli med tettere vegetasjon og blandet detaljrikdom. Treningskartet er i målestokk 1:10000, mens langdistansen på NM vil være 1:15000. Det er lagt en kort og en lang variant på henholdvis 4,3 km og 7,2 km. Det fins også tur-orienteringsposter i området. Start er ved skihytta på Volhaugen, hvor man også kan parkere. Merket skilt til skihytta fra fylkesveg 6908 mellom Fleskhus og Minsaas.
NB: Bomvei!. Vipps nr 607714, 30,- for bil
Vær obs på at Auglamarka ligger helt inntil NM-terrenget og sperringen er markert på kartet.
Google Maps til parkering: https://maps.app.goo.gl/VM74QuduYXsCbJk39

Løype 1 7,2km
Løype 2 4,3km

Trening 2 Leirsjøen:

På denne økta har vi funnet et område som ligner på mellomdistansen og stafetten under NM. Løypene er mest tilpasset mellomdistansen. Her er det åpne fururabber, men også større granskog samt en del skråli med tettere vegetasjon og blandet detaljrikdom. Treningskartet er i målestokk 1:10000. Det er lagt 2 løyper. 5,1 og 3,4km. Det er ikke merket til start, men start er merket med plate lik postene.
NB: Privat veg, men skilt med betaling ved P-plass(mål). Betales med Vipps.
God tur i nydelig Trønderterreng
Google Maps til parkering: https://maps.app.goo.gl/dRvsEDU6wb2qxB81A

Løype 1 5,1km
Løype 2 3,4km

Trening 3 Leirsjøen:

Treninga går i et terrengområde som ligger inntil Trening 2 og som ligner på dette. Treningskartet er i målestokk 1:10000. Det er lagt 2 løyper. 5,3 og 3,9 km.
Løypene er mest tilpasset til det løperne vil møte på stafetten under NM. Det er ikke merket til start, men start er merket med plate lik postene.
NB: Parkeringsavgift ved P-plass(mål). Betales med Vipps.
God tur i nydelig trønderterreng!
Google Maps til parkering: https://maps.app.goo.gl/JwJF24QuZh4Vg2XE6

Løype 1 5,3km
Løype 2 3,9km